O FUNDACJI - TPS 2020

KRS 0000313511
Czas wolny? Polecamy na sportowo!
Pomóż nam przekazując 1% swojego podatku!
FUNDACJA TALENT PROMOCJA SPORT
Przejdź do treści
KIM JESTEŚMY?

Fundacja Talent Promocja Sport powstała 13 maja 2008 roku. Tworzą ja ludzie, którzy z pasją podchodzą do wspierania polskiego sportu, a w szczególności młodych, zdolnych sportowców. Każdy z nas jest inny, mamy różne zawody, zainteresowania i pasje, ale wspólnie tworzymy zgraną grupę, która z pasją angażuje się w organizowanie, promowanie i wspieranie sportowców. Działamy głównie w województwie zachodniopomorskim, ale staramy się aby nasz region otworzył się na sportowców z całej Polski, a organizowane przez nas wydarzenia były zauważone w całym kraju.

MISJA FUNDACJI

krzewienie i promocja kultury fizycznej, rozwój sportów narodowych,wspieranie reprezentacji Polski i rodowitych sportowców, wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, budowanie obiektów sportowych, budowli i budynków towarzyszących oraz późniejsze zarządzanie tymi obiektami

CELE FUNDACJI

wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu, kultury fizycznej wśródniepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnacja polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej -poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, promowanie sportu jako przeciwdziałania patologiom społecznym, rozwój i budowainfrastruktury sportowej, udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym, młodym sportowcom,wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji, promocja klubów i organizacji sportowych, promocja młodych zawodników.

WŁADZE FUNDACJI OD 2020 ROKU:
ZARZĄD
KRZYSZTOF KACZEMBA - PREZES
NICOLA KACZEMBA
ORGAN NADZORU
SZYMON RZEPA
IZABELA JACKOWSKA
PAULINA WYSOCKA


WIĘCEJ INFORMACJI:


MATERIAŁY WIDEO:
FOTO WSPOMNIENIA
W naszej pracy staramy się współpracować z jak największą ilością osób: partnerów, sponsorów, gwiazd sportu, klubów i organizacji sportowych, lecz na pierwszym miejscu zawsze stawiamy młodych sportowców, których uśmiech wynagradza nam wszelki trud pracy.
Dziękujemy, że jesteście z nami!
KONTAKT
FUNDACJA TALENT PROMOCJA SPORT
UL. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO 30/31/107A
73-110 STARGARD
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
tel. 691 997 882
kontakt@fundacjatps.pl

KRS        0000313511
NIP        8542343232
Regon   320570095
WŁADZE FUNDACJI
ZARZĄD
KRZYSZTOF KACZEMBA - PREZES
NICOLA KACZEMBA

ORGAN NADZORU
SZYMON RZEPA
IZABELA JACKOWSKA
PAULINA WYSOCKA
CREATED BY: MG
Wróć do spisu treści